מכירה פומבית של ציוד לעיבוד מתכת

מכירה פומבית של ציוד דנרום בע"מ
אתר המכירה – המפעל ברחוב הירקון 52 בני ברק.
הציוד המיועד למכירה יוצג לבדיקה ביום 18.11.20 בי השעות 10:00-15:00 וביום המכירה.