מכירה 1

פריט 20:

כמות מקדחים שונים בתוך קופק פלסטיק

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

הערכת מחיר:

מע"מ: On the full lot's price and commission