מכירה 1

פריט 17:

כמות מפתחות גביע )בוקסות ( בתוך קופ' פלסטיק

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

הערכת מחיר:

מע"מ: On the full lot's price and commission